♦ DỪA NGUYÊN TRÁI:

100 % Dừa tươi nguyên chất

TÊN DỪA LAI DỪA XIM
 ĐỘ NGỌT Nhỏ hoặc bằng 7% ( <= 7% ) Lớn hơn 7% ( > 7% )
KHỐI LƯỢNG 1KG/1PCS 1KG/1PCS
 KIỂU DÁNG Gọt kim cương Gọt kim cương
 SỐ LƯỢNG 1 THÙNG 9 9
SÓ THÙNG/ 1 CONT 40 FEET 2175 2175
TỔNG SỐ/ 1 CONT 40 FEET 19575 19575
dua-tuoi-4
Screen Shot 2018-10-03 at 10.53.18 AM
dua-tuoi-10
dua-tuoi-2
dua-tuoi-5
dua-tuoi-3
dua-tuoi-23
dua-tuoi-22
dua-tuoi-21
dua-tuoi-24
dua-tuoi-26
dua-tuoi-27
cont-3
cont-2
cont-1